Mushmoot FlyFF Wiki
Advertisement

Normal 1-Handed Axes:

Level Icon Name Damage
9 Rodney Axe 25 ~ 33
13 Morrow Axe 31 ~ 39
15 Curning Axe 38 ~ 46
15 Shyadin Axe 48 ~ 56
22 Bronze Axe 52 ~ 60
27 Grang Axe 64 ~ 72
27 Drone Axe 78 ~ 86
34 Proem Axe 88 ~ 96
40 Corin Axe 118 ~ 126
40 Crow Axe 130 ~ 138
47 Raptor Axe 144 ~ 152
47 Berk Axe 148 ~ 156
55 Ardalin Axe 162 ~ 170
55 Dolphin Axe 166 ~ 174
64 Bonebar Axe 198 ~ 206
70 Luxior Axe 219 ~ 227
75 Exhaust Axe 235 ~ 243
80 Shakyfin Axe 263 ~ 271
85 Hitch Axe 267 ~ 275
90 Catchy Axe 281 ~ 289
95 Fellpeed Axe 288 ~ 296
100 Darcro Axe 305 ~ 313
110 Waturan Axe 314 ~ 323
120 Lichiky Axe 325 ~ 333

Rare/Unique 1-Handed Axes:

Level Icon Name Damage Added Effect
5 Axe of Luda 34 ~ 41 STR +1; Hit Rate +10%
11 Grabber Axe 12 ~ 27 STA +1
15 Claw of Lawolf 61 ~ 68 STR +2; ATK Speed +10%
18 Karhem Axe 40 ~ 49 None
24 Crest Axe 53 ~ 61 DEF +12
25 Tritium Axe 78 ~ 86 ATK Speed +10%
30 Elemental Axe 110 ~ 118 STR +3; Attribute ATK +3
34 Canine Axe 82 ~ 91 STR +2
39 Crawler Axe 93 ~ 101 STA +1; Hit Rate +4%
45 Drakhan Axe 135 ~ 143 STR +2
45 Masquerpet Cutter 166 ~ 174 STR +5; Crit Rate +3%
51 Frenetic Axe 152 ~ 160 STR +3
57 Critin Axe 169 ~ 177 STR +3
60 Taytra Axe 230 ~ 240 DEF +20; Hit Rate +20%
60 Guardian Axe 240 ~ 280 DEF +30; Reflect Damage +5%
70 Axe of ivillines 261 ~ 269 STR +2; DEX +2; STA +2; INT +2
75 Historic Axe 279 ~ 281 HP +20%; ATK Speed +7%
85 Qurion Axe 265 ~ 273 ATK Speed +70
90 Angel Axe 307 ~ 309 DEX +7; Crit Rate +20%
105 Legendary Golden Axe 322 ~ 324 ADOCH +40%; Crit Rate +20%
120 Bloody Axe 336 ~ 338 STA +10; DEF +75; HP +15%

Ultimate 1-Handed Axes:

Level Icon Name Damage Added Effect
60 Ultimate Guardian Axe 406 ~ 468 DEF +30; Reflect Damage +5%
75 Ultimate Historic Axe 468 ~ 471 HP +20%; ATK Speed +7%
75 Ultimate Lusaka's Axe 489 ~ 491 HP +15%; DEF +50
90 Ultimate Angel Axe 509 ~ 513 DEX +7; Crit Rate +20%
105 Ultimate Legendary Golden Axe 529 ~ 533 ADOCH +40%; Crit Rate +20%
120 Ultimate Bloody Axe 554 ~ 558 STA +10; DEF +75; HP +15%
120 Ultimate Vampire Axe 565 ~ 567 Crit Rate +20%; ADOCH +30%; Attack +10%
75M Ultimate Lusaka's Crystal Axe 565 ~ 567 Crit Rate +20%; ADOCH +30%; Attack +10%
120M Ultimate Ancient Axe 611 ~ 613 ATK Speed +25%; Hit Rate +25%; Crit Rate +25%

Baruna 1-Handed Axes:

Level Icon Name Damage Added Effect
130 HERO Butcher's Carnage 542 ~ 545 Attack Speed +35%; Hit +35%; Attack +35%
190 HERO Skeleton Axe 974 ~ 978 HP +50%; Crit +65%; Attack Speed +30%

Ethereal Axes:

Note: At the moment, the 1-Handed Ethereal Axe does not exist.

Normal 2-Handed Axes

Level Icon Name Damage
60 Two Handed Axe 248 ~ 252
65 Great Axe 251 ~ 255
70 Kergnition 295 ~ 299
75 Lurknition 298 ~ 302
80 Avnition 303 ~ 309
85 Kanainition 324 ~ 333
90 Orcanition 327 ~ 336
95 Linition 347 ~ 357
100 Hardinition 386 ~ 395
110 Piecenition 393 ~ 401
120 Lasternition 403 ~ 411

Rare/Unique 2-Handed Axes

Level Icon Name Damage Added Effect
60 Guardian Ambidextrous Axe 300 ~ 304 DEX +5; DEF +30
70 Great Axe of Ivillines 303 ~ 309 DEX +3; STR +3; STA +3; INT +3
75 Historic Ambidextrous Axe 325 ~ 334 ATK Speed +10%; Hit Rate +20%
90 Angel Ambidextrous Axe 387 ~ 395 STR +10; Crit Rate +15%
105 Legendary Big Golden Axe 400 ~ 409 HP +18%; STR +6
120 Bloody Two-Handed Axe 420 ~ 429 HP +18%; STR +10; FP +10%

Ultimate 2-Handed Axes

Level Icon Name Damage Added Effect
60 Ultimate Guardian Ambidextrous Axe 499 ~ 504 DEX +5; DEF +30
75 Ultimate Historic Ambidextous Axe 538 ~ 551 ATK Speed +10%; Hit Rate +20%
75 Ultimate Lusaka's Heavy Axe 601 ~ 612 HP +20%; STR +10
90 Ultimate Angel Ambidextrous Axe 632 ~ 644 STR +10; Crit Rate +15%
105 Ultimate Legendary Big Golden Axe 653 ~ 667 HP +18%; STR +6
120 Ultimate Bloody Two-Handed Axe 683 ~ 696 HP +18%; STR +10; FP +10%
120 Ultimate Vampire Two-Handed Axe 694 ~ 706 HP +18%; STR +10; STA +10
75M Ultimate Lusaka's Heavy Crystal Axe 694 ~ 706 HP +18%; STR +10; STA +10
120M Ultimate Ancient Two-Handed Axe 820 ~ 833 HP +20%; Attack +10%; STA +15

Baruna 2-Handed Axes

Level Icon Name Damage Added Effect
130 HERO Harbinger 728 ~ 729 HP +30%; Attack +20%; Range Block +25%

Ethereal 2-Handed Axes:

Note: At the moment, the Ethereal 2-Handed Axe does not exist.

Advertisement